Hoe te werk?
Aanpak hondenbeleid nederlandse gemeenten...

Al jaren is de overlast van hondenpoep één van Nederlands grootste ergernissen onder de bevolking. Veel gemeenten hebben tegenwoordig beleid, bieden voorzieningen voor hondenpoep en hebben ambtenaren in dienst die boetes uitdelen als de hondenbezitters zich niet houden aan de opgelegde regels. Andere gemeenten hebben niets van dit alles maar heffen wel hondenbelasting. Wel eens over nagedacht wat er met de hondenbelasting gebeurd?

Echter nog steeds is het hondenpoepprobleem een (te) vaak voorkomende ergernis. Check de kranten of het internet maar…. Toch moeten er gemeenten zijn die wel structureel vooruitgang boeken in hun strijd tegen de overlast, Moeten er gemeenten zijn met goed, helder en diervriendelijk beleid. Waarschijnlijk zijn er ook gemeenten die er (nog steeds) niks aan doen. Samen met de producent van een hondenpoepvoorziening is er besloten om het beleid op dit gebied in Nederland in kaart te brengen. Perception Consultancy is het bureau wat belast is met de uitvoering van het onderzoek. In de voorbereidingen van dit onderzoek is er meerdere keren contact geweest met het Van Hall – Larenstein Instituut. Deze gaan in het vervolg van het onderzoek nog een actieve rol spelen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal er hoogstwaarschijnlijk een symposium georganiseerd worden. Hier zal de belangrijkste uitkomsten besproken worden en zullen diverse instanties “hun visie” geven op de uitkomsten. Daarnaast zullen producenten van hondenpoepvoorzieningen hun waren kunnen etaleren en worden er enkele gemeenten benaderd met de vraag of ze hun successtory op dit gebied met anderen willen delen. Wellicht dat er ook een gemeente wordt gezocht die juist en het “niet slagen” van het hondenbeleid aan de aanwezigen durft uit te leggen. Dit alles zodat gemeenten van elkaar kunnen leren.

Verder zal er op basis van de uitkomsten gestaag worden doorgewerkt aan een soort totaalconcept hondenbeleid. Belangrijkste uitgangspunten zijn “diervriendelijk beleid” “reductie overlast hondenpoep”, “duurzame voorzieningen”,“helder en simpel beleid”, : goede controle” en “efficiënte voorlichting”. Dit alles moet ook nog eens meetbaar zijn. Door de opgedane ervaringen denken wij binnen afzienbare tijd een “totaalconcept” te kunnen presenteren. We zetten vooral op continuïteit van het beleid omdat er een gedragsverandering wordt nagestreefd onder de bevolking. Dit bereik je niet in enkele weken – maanden tijd.

Kortom: door de hondenbeleid materie uitgebreid en vanuit verschillende uitgangspunten te onderzoeken is er een breed netwerk ontstaan op dit specifieke gebied. Dor samen te werken is het mogelijk een universeel toepasbaar totaalbeleid te ontwikkelen. Hoe? Houdt deze website in de gaten!

Terug...

Hoe gaat HAWE te werk?:

Door veelvuldig te overleggen met (alle) betrokkenen, door veelvuldig je “oor te luister te leggen”, door maatschappijkritisch te zijn, en vooral ook door “gewoon jezelf te zijn” denken wij dat u, als klant, ons een grote diversiteit aan vragen kunt voorleggen. Wij gaan ermee aan de slag!

  • Aanpak voetbalverenigingen
  • Aanpak hondenbeleid
  • Samen dragen we zorg voor