Hoe te werk?
Aanpak voetbalverenigingen Noord Nederland...

Al jaren komt er regelmatig in het nieuws dat het verenigingsleven in Nederland er “niet best” op staat. Veel klachten over (het ontbreken) van vrijwilligers, sporters die alleen maar willen consumeren, bestuurders die er nauwelijks in slagen de vereniging draaiende houden etc. Zijn deze problemen universeel (zit er veel overlap in)? Hoeveel verenigingen hebben er daadwerklijk last van? Kan / wil een vereniging worden geholpen? En door wie dan? Wie helpen verenigingen nu al en hoe doen ze dat? Hebben deze acties uiteindelijk ook geleid tot (structurele) verbeteringen? Het kan ook zijn dat het besturen van een vereniging. anno 2009. veel lastiger is geworden vanwege dat leden meer eisen stellen dan voorheen en dat dit voor de veelal vergrijsde besturen van tegenwoordig nauwelijks meer te behappen is.

In ieder geval: wij (HAWE Media & Advies) willen dit in kaart brengen! Daardoor zijn we zelf opdrachtgever van een macro-economisch onderzoek onder alle voetbalverenigingen in Noord Nederland. De belangrijkste reden waarom we dit willen onderzoeken is dat we de belangrijkste knelpunten inzichtelijk te maken en vervolgens deze bespreekbaar te maken. Daarna willen we graag met belangstellenden & belanghebbenden om tafel om te komen tot (een eerste aanzet van) constructieve oplossingen. Een tweede reden is dat wij (HAWE Media & Advies) ons graag verder willen specificxceren in deze materie & thematiek. Er is inmiddels een breed pakket aan producten en diensten ontwikkeld voor het verenigingsleven. Deze zijn (vooral) ondersteunend aan bestuurders van verenigingen. Graag willen we deze zo goed mogelijk afstemmen op de wensen & eisen van de doelgroep.

Kortom: HAWE duikt de materie in en benaderd voor dit onderzoek (bijna) alle voetbalverenigingen. Door niet alleen de verenigingen te benaderen maar ook gemeenten en in een later stadia wellicht overige belanghebbende partijen erbij te betrekken, verwachten we dat alle onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. Wellicht wordt er vanuit het verenigingsleven zelf handvaten aangedragen en kunnen verenigingen van elkaar leren. Moeten er in de toekomst wellicht zaken binnen verenigingen “anders” worden aangepakt?

Doen wij dit alleen?
Nee! Dat kan niet en dat willen we ook niet! Er zijn veel verschillende partijen die zich richten op de doelgroep vereniging. Zo zijn er vanuit de overheid een aantal instanties die zich gespecialiseerd hebben en zijn er andere adviesbureaus of ICT bedrijven die zich richten op de dezelfde markt Waar mogelijk zal er worden samengewerkt. Het belangrijkste is dat het verenigingsleven wordt geholpen! Dit moet misschien gebeuren door letterlijk mensen bij de hand te nemen. Wij kunnen dit niet alleen aan! Dit willen we zoveel mogelijk gezamenlijk doen! Meer weten over het onderzoek naar knelpunten van het verenigingsleven? Klik hier.

Terug...

Onderzoek voetbalverenigingen

Het is algemeen bekend dat er nogal wat problemen zijn in het verenigingsleven. Maar wat zijn deze problemen nu precies?

HAWE Media & Advies is een pas opgericht adviesbureau dat zich wil richten op de verenigingsmarkt in Noord Nederland. Als eerste project wil het bedrijf de grootste knelpunten bij voetbal- verenigingen boven tafel krijgen en bespreekbaar maken.

Lees meer