Nieuws
HAWE Media & Advies laatste nieuws...

Update onderzoek (januari 2010) Al 150 enquêtes ingevuld door voetbalverenigingen in Noord Nederland.

Begin november hebben alle voetbalverenigingen per email een uitgebreide vragenlijst ontvangen. In deze vragenlijst worden een veel van zaken aangesneden die betrekking hebben op het verenigingsleven. Zaken die in de enquête opgenomen waren, zijn: Is het verenigingsleven een ondergeschoven kindje? Mensen worden door overheid aangespoord te gaan sporten. Echter kan een vereniging deze eventuele extra aanwas wel aan? En kan er dan nog wel kwaliteit worden geboden? Zijn er wel voldoende bestuurders? En hoe is het met hun gesteldheid? Zijn ze vaak gestrest en zitten ze vaak met de handen in haar? Zien leden "sporten" steeds meer als consumeren? Hoe is het gesteld met de vereniging & gedrag? Zijn er wel eens incidenten? Hebben verenigingen gedragsregels opgesteld? En functioneren deze naar behoren? Hoe zit het met de de vereniging en de financiën? Zijn er binnen de verenigingen nog voldoende vrijwilligers? En hoe worden deze aangestuurd & tevreden gehouden? Ook de volgende aspecten komen in de enquête aan bod. Zo wordt er aan de bestuurders van verenigingen gevraagd wie het verenigingsleven een helpende hand bieden? Worden deze "helpende handen" wel gevonden door hulpbehoevende verenigingen. Veel, zo niet alle (eventuele) knelpunten komen aan bod in de vragenlijst.

Doordat de (behoorlijk lange) vragenlijst door 150 verenigingen zijn ingevuld, denken we dat we een gevoelige snaar aanraken binnen het vereigingsleven. De gemiddelde tijd die vertegenwoordigers van een vereniging bezig is met de enquete is bijna drie kwartier.

Wat staat er nog te gebeuren mbt dit onderzoek?
In januari worden de nog niet reagerende voetbalverenigingen nog eenmaal verzocht mee te werken aan het onderzoek. Mochten ze dit niet willen dan trachten we deze groep verenigingen een (zeer) verkorte versie in te laten vullen zodat we in ieder geval een beeld hebben wat er onder deze restcategorie leeft. Bijvoorbeeld ook waarom ze niet willen meedoen aan deze enquête.

Tenslotte worden er een drie á vietal diepte-interviews gehouden met verenigingen waarvan bekend is dat er ernstige en structurele problemen zijn. Deze uitkomsten tezamen met de uitkomsten geven een uitstekend beeld wat er mis gaat maar wellicht ook wat er goed gaat en in ieder geval beter moet.

Enquête onder gemeenten:
Verder wordt er in januari een enquête gehouden onder de gemeenten in Noord Nederland. De enquête heeft ongeveer dezelfde strekking dan die van de verenigingen. We zijn erg benieuwd hoe de gemeenten tegen de materie aankijken. Ook de gemeenten wordt gevraagd naar een aantal zaken op het gebied van verenigingen en knelpunten. Zijn ze op de hoogte welke knelpunten er zijn? Wat doet een gemeente hiermee? Hebben ze beleid op dit gebied? Zetten ze (extra) mankracht in om deze knelpunten het hoofd te bieden? Of werken ze misschien samen met andere gemeenten? Ook de vraag wat de ideaal situatie zou zijn wordt de gemeenten voorgelegd. Wellicht hebben gemeenten, vanuit de optiek als overheidinstantie wel geheel andere problemen met verenigingen? Kortom: We gaan het onderzoeken en komen gaandeweg het jaar 2010 met de uitkomsten hiervan.

Ongeveer de helft van de verenigingen heeft aangegeven interesse te hebben om een symposium of iets dergelijks bij te wonen. Deze optie gaan we ook zeker mee aan de slag. We denken in ieder geval dat we een uiterst interessant programma op kunnen stellen.

We houden u op de hoogte!


2009-10-13 HAWE Media & Advies: start onderzoek naar knelpunten bij voetbalverenigingen

Het is algemeen bekend dat er nogal wat problemen zijn in het verenigingsleven. Maar wat zijn deze problemen nu precies? Zijn die overal hetzelfde? Hoe gaan besturen er mee om? Welke instanties helpen het verenigingsleven? Is deze hulp afdoende? Zijn er verenigingen die goede oplossingen hebben gevonden voor specifieke problemen? HAWE Media & Advies is een pas opgericht adviesbureau dat zich wil richten op de verenigingsmarkt in Noord Nederland. Als eerste project wil het bedrijf de grootste knelpunten bij voetbalverenigingen boven tafel krijgen en bespreekbaar maken. Binnenkort ontvangen alle voetbalverenigingen in Noord Nederland een uitgebreide inventarisatielijst waar bestuurders de knelpunten kunnen aankaarten en eventuele oplossingen aandragen. Gelijktijdig met het onderzoek onder voetbalverenigingen gaat er een eveneens een vragenlijst naar alle gemeenten in Noord Nederland. In hoeverre zijn deze op de hoogte van de problematiek en worden er vanuit gemeenten oplossingen aangedragen. Begin volgend jaar worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht en dan zal er worden besloten hoe “hier verder mee te gaan”. Wilt u meer weten over het onderzoek of het bedrijf, klik dan hier.

Onderzoek voetbalverenigingen

Het is algemeen bekend dat er nogal wat problemen zijn in het verenigingsleven. Maar wat zijn deze problemen nu precies?

HAWE Media & Advies is een pas opgericht adviesbureau dat zich wil richten op de verenigingsmarkt in Noord Nederland. Als eerste project wil het bedrijf de grootste knelpunten bij voetbal- verenigingen boven tafel krijgen en bespreekbaar maken.

Lees meer