Onderzoek
HAWE Media & Advies onderzoek verenigingsleven (voetbal) Noord Nederland...

Meer informatie over het onderzoek naar knelpunten binnen verenigingsleven (voetbal) Noord Nederland Half oktober ontvangen alle voetbalverenigingen per email een uitgebreide vragenlijst. In deze vragenlijst worden een tal van zaken aangesneden die betrekking hebben op het verenigingsleven. Zaken die worden onderzocht zijn: Is het verenigingsleven een ondergeschoven kindje? Mensen worden door overheid aangespoord te gaan sporten. Echter kan een vereniging eventuele extra aanwas wel aan? En kan er dan nog wel kwaliteit worden geboden? Zijn bestuurders zijn vaak gestrest en zitten ze vaak met de handen in haar? Zien leden “sporten” steeds meer als consumeren?

Wie bieden het verenigingsleven een helpende hand? Worden deze “helpende handen” wel gevonden door hulpbehoevende verenigingen. Veel, zo niet alle (eventuele) knelpunten komen aan bod in de vragenlijst. Begin volgend jaar hopen resultaten naar buiten te kunnen treden. Bij deze roepen we alle voetbalverenigingen op zoveel mogelijk hun medewerking te verlenen. Alleen dan komen de knelpunten duidelijk aan het licht!

Voorbereiding op dit onderzoek
Afgelopen maanden zijn er een aantal gesprekken gevoerd met betrekking tot het eventueel uitvoeren van dit onderzoek. Zo zijn er oriënterende en voorbereidende gesprekken geweest met de KNVB, met Sport Fryslân, met een aantal gemeenten in Friesland, met BV Sport te Leeuwarden en met enkele (ex)bestuurders van voetbalverenigingen. Deze gesprekken hebben waardevolle informatie opgeleverd en zijn richtinggevend geweest voor de opstartfase van het onderzoek. Bovenstaande instanties zijn ook op de hoogte gebracht dat het onderzoek in oktober 2009 van start gaat.

Opdrachtgever onderzoek
Het onderzoek- adviesbureau HAWE wil zich o.a. gaan richten op het verenigingsleven. Dit onderzoek is dan ook de start van het bedrijf en de resultaten zullen richtinggevend zijn voor de positionering van het bedrijf en voor de afstemming van ons aanbod van producten & diensten in de toekomst.

Meer informatie over dit onderzoek
In eerste instantie richt het onderzoek zich op bestuurders van voetbalverenigingen in Noord Nederland. Het doel is om zoveel mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk de knelpunten boven water te krijgen. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgezet onder gemeenten in Noord Nederland. In hoeverre zijn gemeenten op de hoogte van de problematiek? En worden er vanuit de gemeenten oplossingen aangeboden. Welke rol vervult de gemeente mbt het verenigingsleven? Zijn er verschillen in de aanpak? En zou een gemeente wellicht meer kunnen betekenen voor het verenigingsleven? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Reinier Hitzert. Als stagiaire van de opleiding Leisure Management van Stenden Hogeschool wordt hij grotendeels belast met het uitvoeren van het onderzoek. Hij staat te popelen om met de werkzaamheden te beginnen.

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Aan de ene kant denken wij dat de resultaten van dit onderzoek (onder verenigingsleven & gemeenten) uitermate waardevolle informatie oplevert voor iedereen die in relatie staat met het verenigingsleven. Juist doordat de meningen zijn gepolst van bestuurders van verenigingen, van gemeenten, van de provincie en uiteindelijk de KNVB denkt HAWE Media & Advies dat de resultaten van het uitgebreide onderzoek een belangrijke bijdrage zal leveren in het bespreekbaar maken en het op de politieke agenda zetten van de grootste knelpunten van het onderzoek. Daarnaast levert het HAWE Media & Advies uitstekende informatie op voor ons pas gestarte bedrijf.

Resultaten onderzoek
De resultaten worden opgenomen in een rapportage en deze wordt in het voorjaar van 2010 gepubliceerd. We leggen de resultaten dan ook graag voor aan degene die hierin geïnteresseerd is.

Belangrijke zaken met betrekking tot het onderzoek
Dat wij (HAWE Advies) dé oplossing voor het verenigingsleven in handen hebben is natuurlijk een utopie. Deze verwachting willen we dan ook zeker niet scheppen naar het verenigingsleven. Het is niet te bedoeling dat deze enquête ertoe leidt dat bepaalde (slecht functionerende) verenigingen op hun vingers worden getikt. Het gaat erom dat bepaalde knelpunten, mits deze er daadwerkelijk zijn, duidelijk worden. We vragen u dan ook om deze enquête zo realistisch (en eerlijk) mogelijk in te vullen! Op basis van de uitkomsten wordt het duidelijk wat nu precies de knelpunten zijn zodat er gezamenlijk nagedacht kan worden “hoe deze het beste kunnen worden opgelost”. Mocht u nog vragen hebben over dit onderzoek, of suggesties hebben dan vernemen we dit graag van u.

Nogmaals
We hopen dat veel verenigingen meedoen aan dit onderzoek. Verder hoopt HAWE Media & Advies dat de resultaten van dit onderzoek een (belangrijke) bijdrage levert om de belangrijkste / meest voorkomende knelpunten bespreekbaar te maken en vervolgens eventueel te komen tot structurele oplossingen. Dit hopen we te bereiken door dit met de diverse partijen bespreekbaar te maken.

Hoe gaat HAWE te werk?:

Door veelvuldig te overleggen met (alle) betrokkenen, door veelvuldig je “oor te luister te leggen”, door maatschappijkritisch te zijn, en vooral ook door “gewoon jezelf te zijn” denken wij dat u, als klant, ons een grote diversiteit aan vragen kunt voorleggen. Wij gaan ermee aan de slag!

  • Aanpak voetbalverenigingen
  • Aanpak hondenbeleid
  • Samen dragen we zorg voor